Ρύθμιση προβλημάτων επετηρίδας Αξιωματικών

Σχέδιο  «ΘΕΜΙΣ»για τη ρύθμιση προβλημάτων επετηρίδας Αξιωματικών, του Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, Πρόεδρου της ΕΑ.ΑΜΘ.

«Δικαιοσύνη είναι η θεία διόρθωση της αδικίας αφού διορθώνει τις ερμηνείες που προκαλεί (η αδικία) και τις εξουδετερώνει!!»  

 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΟΛΑ ΑΔΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α :

 

Όπως είναι γνωστό , με τη θέσπιση του Π.Δ. 81/2016 “Ρύθμιση θεμάτων Προσωπικού” η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αναγνώρισε και προσπάθησε να επιλύσει το διαφαινόμενο πρόβλημα της μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων ασφαλιστικών ετών υπηρεσίας για την λήψη αξιοπρεπούς σύνταξης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω πρόωρης αποστρατείας τους ελέω Συμβουλίου Κρίσεων, ύστερα από την δυσμενή αλλαγή του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου το έτος 2010, που απαιτεί πλέον 40έτη υπηρεσίας και όχι 25 έτη του παλιού!!

Εν προκειμένω, στη τότε συσταθείσα Επιτροπή του Α.Ε.Α (2014-2016) που προηγήθηκε, ο υπογράφων Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ύστερα από απευθείας έγγραφου διορισμού δια του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ Ταξίαρχου κ.ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη, εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας στις Επιτροπές αυτές, παρουσιάζοντας με στοιχεία διεξοδικά το μέγεθος του προβλήματος κατά περίπτωση.

Ωστόσο, η σταδιακή αύξηση των ετών υπηρεσίας με το ΠΔ 81/2016, ανά κατεχόμενο βαθμό, έτσι ώστε να προσαρμόζεται αρμονικά η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών στα νέα ασφαλιστικά δεδομένα, μολονότι επίλυσε το πρόβλημα στους κατώτερους Αξιωματικούς ως και το βαθμό του Αστυν. Β΄, δυστυχώς ΔΕΝ καλύπτει τη μεγαλύτερη μερίδα των  Αστυνομικών Υποδ/ντών και Αστυν.Α΄ που υπόκεινται στις σημερινές ασφαλιστικές διατάξεις (40 έτη υπηρεσίας), καθότι έχουν προσπεράσει τους κατώτερους βαθμούς της ιεραρχίας και διανύουν σήμερα ανώτερους βαθμούς της υπηρεσιακής ιεραρχίας [πχ οι σημερινοί Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εξ ιδιωτών (πανελλήνιες) βρίσκονται έχοντας μόλις είκοσι (21 έως 24) έτη υπηρεσίας το περισσότερο!!!!!!!!!!!!] , ενώ στις τακτικές κρίσεις του Ιανουαρίου 2021, σε δεκαπέντε (15) μήνες  από σήμερα, η πρώτη σειρά πανελληνίων εξετάσεων της τάξης ΣΑΕΑ [1995-1999] θα έχουν τους πρώτους Αστυνομικούς Διευθυντές σε βαθμό, με 25 ½ έτη συνολικής υπηρεσίας (οι εξ ιδιωτών προερχόμενοι) ! ! !

Συνάμα, οι διατάξεις του ασφαλιστικού προκάλεσαν την κάθετη απώλεια –κατακερματισμό των ποσοστών αναπλήρωσης συντάξεων των αστυνομικών και περαιτέρω τη κατακόρυφη μείωση του χορηγούμενου ποσού ΕΦΑΠΑΞ, που αντιστοιχούν στις προσπάθειες και την εργασία μιας ολόκληρης ζωής !! Η σημερινή κατάσταση έχει σημαντικές απώλειες/ζημίες για κάθε οικογένεια Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που βρίσκεται στο κίνδυνο αποστρατείας του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Ειδικά οι πρώτες σειρές Αξιωματικών (εκ των πανελληνίων εξετάσεων) πλησιάζουν στο βαθμό του Αστυν.Διευθυντή – βαθμός καταληκτικός για το 60% των Αξιωματικών ΣΑΕΑ της Ελλην.Αστυνομίας με τραγικές οικονομικές επιπτώσεις….

Κατά συνέπεια αυτών, οι ρυθμιστικές διατάξεις του παρόντος Σχεδίου αφορούν ΑΜΕΣΑ τόσο αυτούς που δεν συμπληρώνουν εκ της πορείας των πραγμάτων τα αναγκαία ασφαλιστικά  έτη, όσο και όσους σήμερα βρίσκονται στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και του Ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ παρότι έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ανεξάρτητα από τη κεκτημένη τους θεμελίωση των συντάξιμων ετών υπηρεσίας, μιας και τα ποσοστά αναπλήρωσης σύνταξης διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο παραμονής στο Σώμα και για όσους.

Ως εκ των ανωτέρω αναλυθέντων, η αύξηση των ετών υπηρεσίας ανά κατεχόμενο βαθμό, ως μέτρο, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, με δεδομένο ότι ο βαθμός του Α/Δ  σήμερα θεωρείται καταληκτικός για πολλούς, και άρα απαιτείται πέραν των διαλαμβανομένων στο π.δ. 81/2016 και η τροποποίηση του π.δ. 24/1997 και κάθε άλλη ρύθμιση με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.

 

Β. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η    Ι Δ Ε Α    Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ

 

Το παρόν σχέδιο έχει κύριο στόχο τη παραμονή του ΙΚΑΝΟΥ Αξιωματικού στην ενεργό υπηρεσία, ως εναλλακτικό σενάριο της δημιουργίας παράλληλης επετηρίδας που μολονότι εκπονήθηκαν σχέδια και έγιναν αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση , δεν ευδοκίμησαν.

Κεντρική ιδέα του σχεδίου στον αντίποδα είναι η μεγιστοποίηση της παραμονής στην επετηρίδα των ΙΚΑΝΩΝ Αξιωματικών, πράγμα που [εφόσον ΔΕΝ μιλάμε για παράλληλη διπλή επετηρίδα στο βαθμό του Διευθυντή ή του Υποδ/ντή (παλιότερα σενάρια)] μπορεί να συμβεί με δύο (2) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ θεσμικές ρυθμίσεις-αλλαγές:

1η  τη μεταφορά ως «καταληκτικού» βαθμού στο βαθμό του Ταξιάρχου, αντί του Αστυν.Δ/ντή που είναι σήμερα

     2η η θεσμοθέτηση «ρυθμού βήματος ετήσιων κρίσεων», που επίσης δεν υφίσταται σήμερα με αποτέλεσμα τη μία χρονιά να γίνονται ρηχές με σημαντικά προβλήματα στην εξέλιξη των υπολοίπων Αξιωματικών των παρακάτω βαθμών και άλλοτε βαθιές που μάλιστα τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγής Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ συνοδεύονται και με έκτακτες κρίσεις, εντός της ίδιας χρονιάς και δημιουργούν «βίαιη» και παρά φύση ανάρμοστη εξέλιξη της επετηρίδας των Αξιωματικών, ΜΗ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

Γ.  Α  Ν  Α  Λ  Υ  Σ Η      Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  :

 

Κατόπιν τούτων,  προτείνονται  οι  παρακάτω  ρυθμίσεις :

 

 1. Η θέσπιση ως «καταληκτικού βαθμού» του βαθμού του Ταξίαρχου (υπό προϋποθέσεις), αντί του Αστυνομικού Διευθυντή πράγμα που σημειωτέον έχει αποτυπωθεί και στα Κεντρικά Ψηφίσματα της Ομοσπονδίας και περαιτέρω η προαγωγή κατά αρχαιότητα προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Ταξιαρχών από την επετηρίδα των Αστυνομικών Διευθυντών με σκοπό την χρονική επιμήκυνση-μετατόπιση της διαδρομής του Αξιωματικού στο μακρινότερο μέλλον εντός του Σώματος.

 

 1. Α) Οι Αστυνομικοί Διευθυντές θα προάγονται στο βαθμό του Ταξίαρχου κατά απόλυτη σειρά διαμορφωθείσας επετηρίδας τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των κενών οργανικών, ΕΦΟΣΟΝ αφενός πληρούν τις τυπικές χρονικές προϋποθέσεις του Π.Δ 81/2016 και αφετέρου έχουν κριθεί ως «Εξαίρετοι» στη τελευταία τους ετήσια αξιολόγηση.

 

Β) Εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα του ΠΔ 81/2016 και έχουν κριθεί ως «ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΙ», τότε το αρμόδιο  συμβούλιο κρίσεων του ΑΕΑ να δύναται να αξιολογεί τα ακόλουθα ατομικά τους στοιχεία ήτοι, τη συνολική τους διαδρομή στο Σώμα, εάν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα έτη, εάν είναι προς όφελος της υπηρεσίας η εν γένει παραμονή τους Σώμα και αναλόγως θα κρίνει ανάλογα με βάσεις τις τρεις διαφορετικές εκδοχές αποφάσεων:

(Ι)είτε εάν θέλει να τον προάγει στο βαθμό του Ταξίαρχου,

(ΙΙ)δύναται είτε εάν θέλει να τον αποστρατεύσει ή

(ΙΙΙ)εάν θέλει να τον κρατήσει στην ενεργό υπηρεσία ως «διατηρητέο» [F]

 

          Προϋποθέσεις (ΙΙΙ) «διατηρητέου» Αστυν.διευθυντή:

 • να φέρει τον βαθμό του Α/Δ στην ενέργεια,
 • να μην συμπληρώνει τριανταπέντε (35) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα
 • να έχει αξιολογηθεί τελευταία με γενικό χαρακτηρισμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (αφού ο Εξαίρετος Α/Δ προάγεται σε Ταξίαρχο κατά απόλυτη σειρά της επετηρίδας)
 • να έχει υποβάλει αίτημα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, αμέσως μετά τη γνώση του χαρακτηρισμού αξιολόγησης του ως «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και χρονικά τουλάχιστον 1 μήνα προ της συγκρότησης του Τακτικού Συμβουλίου Κρίσεων του ΑΕΑ.
 • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ως «διατηρητέος», που αρχίζουν να προσμετρούν από τη ημέρα προαγωγής νεοτέρου του Διευθυντή στο βαθμού του Ταξίαρχου
 • Καταλαμβάνει κανονικά οργανική θέση στην επετηρίδα (ΔΕΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΔΙΠΛΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
 • Εάν την επόμενη χρονιά η ετήσια αξιολόγηση του είναι «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» ΤΌΤΕ δύναται να προάγεται στο Ταξίαρχο, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, κατά απόλυτη σειρά της διαμορφωθείσας ετήσιας επετηρίδας σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Σημειώσεις F:

Mόνο όσοι Αξιωματικοί έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα θα μπορούν να υπαχθούν στη τρίτη περίπτωση του «διατηρητέου».

– Η προαγωγή νεότερου του (στην επετηρίδα) Αστυνομικού Διευθυντή στο βαθμό του Ταξίαρχου ΔΕΝ δημιουργεί κανένα κώλυμα παραμονής του «διατηρητέου» Διευθυντή στην ενεργό υπηρεσία, που έχει υποβάλλει αίτημα της προηγούμενης παραγράφου.

– Αυτονόητο είναι ότι η διάταξη αυτή θα αφορά μόνο Α.Δ. που αιτηθούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που κάποιος δεν προβεί σε δήλωση (αίτηση), θα κρίνεται κανονικά με ότι αυτό συνεπάγετε.

 

 1. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές δεν εντάσσονται στην επετηρίδα κρινόμενων ΕΦΟΣΟΝ δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό, ενώ η τυπική προϋπόθεση προαγωγής στο βαθμό του Ταξίαρχου παραμένει τα τρία (3) έτη στο βαθμό του Αστυν.Διευθυντή κατ’ ελάχιστο [Π.Δ 81/2016]

 

 1. Οι κρινόμενοι Αστυνομικοί Διευθυντές με κατώτερες ατομικές αξιολογήσεις του γενικού χαρακτηρισμού «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις αποστρατεύονται ή μένουν διατηρητέοι στο βαθμό ανάλογα της απόφασης του Συμβουλίου Κρίσεων ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΎΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αυτοί οι Αστυν.Δ/ντες ΔΕΝ δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα της προηγούμενης παραγράφου ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 35 έτη υπηρεσίας.

 

 1. Οι «διατηρητέοι» Διευθυντές διατηρούν την ιεραρχία τους στην επετηρίδα των Α/Δ κρινόμενοι κανονικά κατά τις κρίσεις του επόμενου έτους, ΜΗ δυνάμενοι όμως να παραμείνουν στην κατάσταση αυτή πέραν των δύο (2) ετών, από την πρώτη χρονικά προαγωγή νεοτέρου τους Δ/ντή σε Ταξίαρχο.

 

Δ.  Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  –  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

 

Ε π ε ι δ ή

α) το Καθηκοντολόγιο του Ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ είναι το ίδιο ή παραπλήσιο με το Καθηκοντολόγιο του Βαθμού του Αστυνομικού Διευθυντή.

 

β) Σε πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας ασκούν καθήκοντα Διευθυντή, Ταξίαρχοι σε βαθμό που ήσαν μέχρι πρότινος Διευθυντές κλπ

 

γ) ως βοηθοί των Γ.Α.Δ.Α, Γ.Α.Δ.Θ και των Γενικών Περιφ/κών Αστυν. Δ-ντών (συνήθως Υποστράτηγων) τοποθετούνται τόσο Ταξίαρχοι σε βαθμό όσο και Αστυν.Διευθυντές, κατάσταση που αποδεικνύει στη πράξη τα συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ των δύο αυτών βαθμολογικών καταστάσεων εντός του Σώματος

 

δ) σήμερα υφίστανται (230) οργανικές θέσεις Αστυν.Δ/ντων και (65) οργανικές θέσεις Ταξιαρχών

 

στο δια ταύτα    π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι :

 

 • η μεταφορά (30) οργανικών θέσεων από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή στο βαθμό του Ταξίαρχου,
 • ώστε να προκύψουν συνολικά μετά τη μεταφορά (65+30)=95 οργανικές Ταξιαρχών
 • Επιπρόσθετα προτείνεται η μεταφορά πέντε (5) οργανικών θέσεων στο βαθμό του Υποστράτηγου προς αύξηση των οργανικών θέσεων των ώστε 20+5=25 οργανικές θέσεις Υποστρατήγων
 • Οι οργανικές θέσεις των Αστυνομικών Διευθυντών γίνονται κατά συνέπεια 230 – 30μεταφορά Ταξίαρχ – 5μεταφορα Υποστρ= 195
 • Εκ των 195 οργανικών θέσεων, πέντε (5) θέσεις Α/Δ καταργούνται για την εξισορρόπηση του οικονομικού κόστους μεταφοράς οργανικών σε μεγαλύτερους βαθμούς ή εναλλακτικά μεταφέρονται στις οργανικές θέσεις των Αστυνομικών Υποδ/ντων επετηρίδας του ΤΕΜΑ ώστε να γίνουν 10+5=15 οργανικές θέσεις ΤΕΜΑ
 • Οι οργανικές θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ διαμορφώνονται ως ακολούθως : (5) Αντιστρ  +  (25) Υποστράτηγοι  + (95) Ταξίαρχοι  +  (190) Α/Δ΄

 

ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ :

 

1ΟΝ  – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

2ΟΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 1:2 ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ:ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΩΝ αφού 95/190 =  1:2 (ακριβώς !!)  προκείμενου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΑΕΑ)

 

3ΟΝ – Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΘΜΟΥΣ

 

Ε.  ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ, χωρίς μπλοκάρισμα ή παρενέργειες της επετηρίδας, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ:

 1. Οι 190 Αστυν.Διευθυντές (οργανικές θέσεις) δημιουργούν αριθμητικά τέσσερα (4) γκρουπ group και μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν (οι εξαίρετοι) την συμπλήρωση τεσσάρων (4) πολύτιμων ετών υπηρεσίας στο βαθμό του Αστυν.Διευθυντή.
 2. Συγκεκριμένα θα κρίνεται εως ένα group/ το έτος

Σειρά 1-48 Α/Δ  επετηρίδας ετήσιο γκρουπ 1, κρίνεται σε 1 χρόνο

Σειρά 49-96  Α/Δ  ΄΄΄΄΄΄΄΄ ετήσιο γκρουπ 2, κρίνεται σε 2 χρόνια

Σειρά 97-144  Α/Δ ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ετήσιο γκρουπ 3, κρίνεται σε 3 χρόνια

Σειρά 145-190  Α/Δ ΄΄΄΄΄΄΄΄ετήσιο  γκρουπ 4, κρίνεται  σε 4 χρόνια

 1. Το παραπάνω ρυθμίζει τη δημιουργία περίπου σταθερής ροής επετηρίδας 48 κατ’ ελάχιστον κενών θέσεων Α/Δ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ !!!!!! ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΘΜΟΥΣ
 2. Το άθροισμα των προαγόμενων Ταξιαρχών σε Υποστρατήγους και των αποστρατευθεντων ετησίως Ταξιαρχών δέον είναι να κυμαίνεται παγίως περίπου στο μισό του συνόλου των νέων οργανικών θέσεων του Ταξιάρχου, ήτοι 95/2= 47-48max ώστε να δημιουργεί αντίστοιχες προϋποθέσεις κάλυψης κενών θέσεων από ισάριθμους Α/Δ των αντιστοίχων group.
 3. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι (95) Ταξίαρχοι χωρίζονται σε δυο (2) group κρίσης, εξασφαλίζοντας άλλα δύο πολύτιμα έτη παραμονής στο Σώμα, και μάλιστα στο βαθμό του Ταξίαρχου
 4. Συγκεκριμένα θα κρίνονται οι Ταξίαρχοι έως ένα group/ το έτος

          Σειρά 1-47 Ταξ/ρχ  επετηρίδας ετήσιο γκρουπ 1,  κρίνεται σε 1 χρόνο

         Σειρά 48-95  Ταξ/ρχ  ΄΄΄΄΄΄΄΄ ετήσιο γκρουπ 2,  κρίνεται σε δυο 2 χρόνια

 1. Οπότε έτσι όλοι ανεξαιρέτως οι Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ (με αξιολόγηση ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ) κρίνονται για Υποστράτηγοι με τη πάροδο δύο (2) ετών υπηρεσίας στο βαθμό.
 2. Οι Ταξίαρχοι με προϋπόθεση την ύπαρξη κατώτερου γενικού χαρακτηρισμού ατομικής αξιολόγησης του ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ κρίνονται και μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους, ανεξαρτήτως group, ΜΟΝΟ ως προς την αποστρατεία (ΤΣΙΜΠΙΤΟΣ)
 3. Το παραπάνω ρυθμίζει τη δημιουργία ροής 47 κενών θέσεων Ταξιαρχών ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ!!!!!! ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΘΜΟΥΣ και στην ουσία σημαίνει ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και την ομαλή και απροβλημάτιστη ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ Α/Δ σε Ταξίαρχους.
 4. ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ τη ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΙ ΥΠΕΡΠΟΛΙΤΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ Α/Δ plus ΔΥΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (4Α/Δ+2ΤΑΞ=6), που τα έχουν ανάγκη και περαιτέρω : (α) όσοι συνεχίσουν τη πορεία τους στο Σώμα και προαχθούν σε Υποστρατήγους ή Αντιστράτηγους έχουν επιλύσει πλήρως το ζήτημα των αναγκαίων ετών, ενώ αυτοί (β) που θα αποστρατευτούν θα λάβουν συντάξιμες αποδοχές Υποστράτηγου ε.α !!, πράγμα που σημαίνει ότι το σχέδιο περιορίζει σημαντικά το διαφαινόμενο πρόβλημα και τις απώλειες εισοδήματος (πχ πρόωρη συνταξιοδότηση ενός Διευθυντή και με λιγότερα χρόνια αλλά και με ένα βαθμό συνταξιοδότησης παρακάτω ήτοι ως Ταξίαρχος ε.α)
 5. Συνακόλουθα, με βήμα κάλυψης περίπου 47 κενών οργανικών θέσεων Ταξιαρχών κάθε χρόνο από τη επετηρίδα των Διευθυντών θα γίνεται η τακτική πλήρωση των θέσεων (εφόσον υπάρχουν τυπικά προσόντα ΠΔ 81/2016 και έχει αξιολόγηση «Εξαίρετος») σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρθηκαν.
 6. Με βάση το σχέδιο, οι κενές οργανικές θέσεις των Αστυν.Διευθυντών που θα προκύπτουν ετησίως θα είναι το άθροισμα των +-47 προαγόμενοι (εξαίρετοι στην αξιολόγηση) , πλέον μονοψήφιου αριθμού «κομμένων» ανεξαρτήτως group κρίσης, ένεκα πειθαρχικών ή περιπτώσεων χαμηλής αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχοντας όμως τουλάχιστον δυο (2) έτη στο βαθμό ως βασική προϋπόθεση κρίσης (ένταξη στην επετηρίδα κρινόμενων Διευθυντών)
 7. Παρομοίως με τα προηγούμενα, ο αριθμός διαμορφωμένων ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ κενών θέσεων Υποστράτηγων (προαγόμενοι σε Αντιστρ+ αποστρατευθέντες) εκ των 25 οργανικές θέσεων, καθιερώνεται ποσόστωση σε 10minimum έως 15maximum κενές οργανικές/κατ’έτος, αναλόγως της εκάστοτε απόφασης του Ετήσιων Συμβουλίου Κρίσεων. Έτσι αποκλείεται το γενικό ξεκλήρισμα από τυχόν αλλαγές πολιτικών κυβερνήσεων, ούτε όμως δημιουργείται μπλοκάρισμα προαγωγών των Ταξιαρχών από συνεχόμενα διατηρητέους «αρεστούς και ημέτερους» Υποστρατήγους.
 8. Κατά συνέπεια οι Ταξίαρχοι θα μπορούν να διεκδικούν μία εκ των 10-15 κενών θέσεων Υποστρατήγων και περίπου θα υπάρχει αποστρατεία 30-35 Ταξιαρχών/κατ’ετος ώστε: προαγόμενοι + αποστρατευθέντες = δημιουργία περίπου νέων 47 κενών θέσεων στο βαθμό του Ταξίαρχου/κατ’ετος [νέος καταληκτικός βαθμός]
 9. Κατά την ίδια λογική ρύθμισης της ομαλότητας επετηρίδας απαιτείται η ύπαρξη αριθμητικής ποσόστωσης και στο βαθμό του Αντιστράτηγου με τη δικλείδα για θεσμοθέτηση 1-3 κενών οργανικών θέσεων κατ’ετος κρίσης εκ του συνόλου των 5 Αντιστράτηγων και περαιτέρω θεσμοθέτηση αυτεπάγγελτης αποστρατείας σε κάθε Αντιστράτηγο που συμπληρώνει (3) έτη στο βαθμό του Αντιστράτηγου  και (4) έτη στο βαθμό για τον αρχηγό του Σώματος προς αποσυμφόρηση της επετηρίδας και δημιουργία της αναγκαίας σταθερής ροής των ετήσιων κρίσεων και εξέλιξης παρακάτω Υποστρατήγων, Ταξιαρχών , Διευθυντών κλπ
 10. Η ανωτέρω θεσμική καθιέρωση του ρυθμού «βήματος» ετήσιων κρίσεων ως ανωτέρω αναλύθηκε, δημιουργεί μελετημένα τη σιγουριά δυνατότητας παραμονής του Αστυν.Δντη να βρίσκεται 4ετη στο βαθμό του Διευθυντή και περαιτέρω στη συνέχεια δυνατότητα προαγωγής και παραμονής για δύο (2) έτη σε ανώτατο αξίωμα του Ταξίαρχου, μακραίνοντας την υπηρεσιακή του διαδρομή στο Σώμα.
 11. Τέλος, απαιτείται η τροποποίηση του Π.Δ 24/97 για την αύξηση των σημερινών ορίων ηλικίας στο βαθμό του Αστυν.Διευθυντή και Ταξίαρχου κατά δύο έτη αντιστοίχως και στο βαθμό του Υποστράτηγου κατά ένα έτος , ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες για τους εκ του Σώματος προερχόμενους Αξιωματικούς
 12. Επανεισάγεται το ανώτερο χρονικό όριο (πλαφόν) προαγωγής στον επόμενο βαθμό στα οκτώ (8) έτη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, διάταξη που προϋπήρχε και κακώς απαλείφθηκε με αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα της επετηρίδας στο βαθμο του Αστυν.Β΄ και του Αστυν.Α΄
 13. Τροποποίηση του ΠΔ 81/2016 ώστε το ελάχιστο όριο παραμονής στους βαθμούς του Αστυν.Β΄ και του Αστυν.Α΄ να είναι τα πέντε (5) έτη και όχι τα έξι (6) που είναι σήμερα. Η διάταξη αυτή αφενός δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στους Αξιωματικούς της ΣΑΕΑ αφού στη συνολική τους πορεία, με το ΠΔ 81/2016 και την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, ξεπερνούν τα μελλοντικά συναφή προβλήματα. Ωστόσο, βοηθάει ιδιαίτερα τη διευκόλυνση της εξέλιξης της επετηρίδας ειδικά στους Αξιωματικούς του Ν.649/70 (ΤΕΜΑ) που βλέπουν τη καριέρα τους να βαλτώνει σε αυτούς τους βαθμούς λόγω μη προηγούμενης προαγωγής της αντίστοιχης τάξης ΣΑΕΑ, αφού η προαγωγή σε Αστυν.Υποδ/ντή και Αστυν.Α΄ φαντάζει ουτοπική….
 14. Την αυτεπάγγελτη αποστρατεία των Αστυνομικών Υποδ/ντών του Ν.649/70 που έχουν συμπληρώσει (4) τέσσερα έτη στο βαθμό, προκειμένου για την αποσυμφόρηση της ξεχωριστής επετηρίδας του ΤΕΜΑ και την δυνατότητα προαγωγής των επόμενων Αστυν.Α΄ ΤΕΜΑ που σήμερα περιμένουν αποκλειστικά ή την κατάληψη από το όριο ηλικίας ή την απόλυση με αίτηση των Υποδ/ντών του ΤΕΜΑ για να έχουν ελπίδες προαγωγής !!
 15. Θεσμική κατάργηση της δυνατότητας κοψίματος ως «ΤΣΙΜΠΗΤΩΝ», ήτοι κάτω από τον τελευταίο προακτέο, των Αστυν.Διευθυντών και Ταξίαρχων, που κρίνονται στην επετηρίδα, είναι «εξαίρετοι» και δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας.

 

 

ΣΤ.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  –  Ο Φ Ε Λ Η :

 • Επιμήκυνση της υπηρεσιακής διαδρομής. Αυτή θεωρούμε ότι επιβάλλεται, αφενός για να λειτουργήσει ως τρόπος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας κατά τα ασφαλιστικά δεδομένα για όσους Αξιωματικούς υπολείπονται και αφετέρου για να μην μπλοκαριστεί χρονικά η περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη στην ιεραρχία των υπόλοιπων Αξιωματικών
 • Δεν δημιουργεί προβλήματα αφού σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις Διευθυντές και Ταξίαρχοι εκτελούν συναφή καθήκοντα
 • Δεν δημιουργεί αξιοσημείωτες δαπάνες αφού η μεταφορά των οργανικών θέσεων στο Ταξίαρχο δεν γίνεται από κατώτερους βαθμούς του Αστυφύλακα οπότε θα υπήρχε οικονομικό ζήτημα , αλλά από το αμέσως προηγούμενο βαθμό του Διευθυντή.
 • Ομαλοποιεί την επετηρίδα και ρυθμίζει σταθερή ροή προαγωγών
 • Το σχέδιο εξασφαλίζει τη παραμονή του Αξιωματικού συνολικά τουλάχιστον έξι (6) έτη στην ενεργό υπηρεσία χωρίς προβλήματα ή ανασφάλειες στο βαθμό του Αστυν.Διευθυντή και Ταξιάρχου.
 • Το σχέδιο εξισορροπεί την αναγκαιότητα παραμονής των αξιωματικών στο Σώμα, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΆ ΜΕ την ατομική αξιολόγηση για λόγους δικαιοσύνης και ταυτόχρονης εξασφάλισης του υπηρεσιακού συμφέροντος, αφού έχει προϋπόθεση την αξιολόγηση ως «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ»
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάδειξη των ικανών αξιωματικών στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ
 • Δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει επιπρόσθετα χρόνια στο Σώμα με το καταληκτικό βαθμό του Ταξίαρχου (υπό προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης) και ίσως ακόμα περισσότερο σε συντρέχουσα περίπτωση επόμενης προαγωγής του, που σημαίνει πλήρη απόσβεση του προβλήματος για τους Αξιωματικούς οι οποίοι υπολείπονται σε έτη υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητα εξέλιξης και αποφυγής συμφόρησης στο βαθμό του Διευθυντή, χωρίς απότοκα για τους εκ του Σώματος
 • Δικαιοσύνη, συνέπεια και δυνατότητα εξέλιξης των Αξιωματικών στο Σώμα τόσο της ΣΑΕΑ όσο και του Τ.Ε.Μ.Α.
 • Διόρθωση των αδικιών σύμφωνα με τον πάγιο , διαχρονικό στόχο κάθε κανόνα δικαίου.

 

Ζ.  Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ε Σ    Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ

 

 • Το παρόν σχέδιο υποβάλλεται στην Ομοσπονδία, από τον υπογράφοντα Αστυν.Υποδντή ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟ, με διπλή θεσμική ιδιότητα ως Γ΄ Αντιπροέδρου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α και ως Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Ανατολ.Μακεδονίας και Θράκης.
 • Τίθεται τρεις μέρες νωρίτερα σήμερα Τρίτη 8/10/2019, ΕΞ ΑΦΟΡΜΉΣ θεματολογίας υπόψη στα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ενόψει και της προγραμματισμένης σύγκλισης του την ερχόμενη Παρασκευή 11/10/2019, προκείμενου τύχει διαβούλευσης, επεξεργασίας και περαιτέρω τυχόν υιοθέτησης από το Πανελλαδικό όργανο.
 • Περαιτέρω κοινοποιείται στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών για τη μελέτη του, με τη παράκληση να τύχει της έγγραφης ή προφορικής υποστήριξης (το σχέδιο) ή για την αποστολή τυχόν κάποιων διορθωτικών προτάσεων επ’ αυτού.
 • Τέλος κοινοποιείται στα 400 περίπου μέλη της ΕΑ.ΑΜΘ για ενημέρωση τους .

 

    Δράμα, 8-10-2019