ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση Ι.ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου Α.Ε. παρέχει την εξής οικονομική προσφορά για τον τεχνικό έλεγχο σε οχήματα υπαλλήλων......

Σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση Ι.ΚΤΕΟ Κυκλάδων παρέχει την εξής οικονομική προσφορά για τα οχήματα και τα δίκυκλα των υπαλλήλων......