Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης

 

Πρόεδρος: Α/Υ ΖΗΦΟΣ Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Α/Β’ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Μηνάς

Γενικός Γραμματέας: Α/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος

Αναπληρωτής Γραμματέας: Α/Β’ ΜΠΡΑΒΟΣ Βασίλειος

Οργανωτικός Γραμματέας: Α/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος

Ταμίας: Α/Β’ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κωνσταντίνος

Μέλος: Α/Β’ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

 

Α/Β’ ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος

Α/Β’ ΣΚΟΡΔΑΣ Αλέξανδρος

Α/Β’ ΚΟΡΔΑΤΟΣ Απόστολος

Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας

 

Α’ Δωδεκάνησου Α/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος

Β’ Δωδεκάνησου Α/Β’ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Ευάγγελος

Κυκλάδων Α/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος