ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί προς κάλυψη θέσεων χειριστών στελεχωμένων και μη αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναερίων......