ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και έχοντας υπόψιν τη ρητά εκπεφρασμένη εκ......