Αύξηση των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019

Δημοσιεύτηκε Κ.Υ.Α. αναφορικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου νυκτερινής απασχόλησης του αστυνομικού προσωπικού για το 2019.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.