Παράταση αναστολής χορήγησης αδειών ενστόλου προσωπικού ΕΛ.Α.Σ.

Με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας παρατείνεται η αναστολή χορήγησης κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό έως και 13-12-2020.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθούν άδειες, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την έγκριση οργάνων.