ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 29ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.