Επιστολή προτάσεων προς τον κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Προτάσεις για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών και την προστασία των στελεχών

ΠΡΟΣ:

Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

ΚΟΙΝ.:

 1. Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 2. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
 3. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου Υποστράτηγο κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
 4. Διευθυντές Δ.Α. Κυκλάδων, Α’ & Β’ Δωδεκανήσου
 5. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
 6. Μέλη Ένωσής μας

 

 

ΘΕΜΑ:

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του – Προτάσεις για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών και την προστασία των στελεχών τους»

ΣΧΕΤ.:

α) Η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

β) Οι από 10 και 12-03-2020 επιστολές Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

 

Έχοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Γενικής Περιφερειακής  Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου και την επισκεψιμότητα των νησιών της από όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και από χώρες του εξωτερικού, συνυπολογίζοντας και το γεγονός της αναγκαστικής φυσικής επαφής των στελεχών των Υπηρεσιών της Αστυνομίας με πολίτες προτείνονται τα κάτωθι:

 

 • Αναστολή παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης, οι οποίες που θα αξιολογούνται από τη Διοίκηση.
 • Είσοδος των πολιτών στις Υπηρεσίες συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένο τρόπο (κατά μόνας), χωρίς παραμονή στους χώρους υποδοχής του κοινού. Σημειώνεται ότι, με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ 17734/12-03-2020 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης επιβλήθηκε ήδη το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί ο συνωστισμός στα γραφεία και η διακινδύνευση πιθανής μετάδοσης του επικίνδυνου ιού στο χώρο της Υπηρεσίας, ενώ θα απελευθερωθεί αστυνομική δύναμη για την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου.
 • Προσέλευση πολιτών στις Υπηρεσίες μόνον όσων προβάλλουν αιτήματα κατεπείγοντος χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης – διεκπεραίωσης, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Η κρίση του κατεπείγοντος και της αναγκαιότητας άμεσης αντιμετώπισης να ανατίθεται στον εκάστοτε Διοικητή, ο οποίος θα τελεί υπό τις ειδικότερες οδηγίες του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτείται.
 • Περιορισμός των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού στις Υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του αρθ. 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
 • Σε νησιά που λειτουργούν περισσότερες Αστυνομικές Υπηρεσίες να οριστεί μια εξ αυτών ως σημείο εξυπηρέτησης διοικητικών αιτημάτων των πολιτών.
 • Θέση σε επιφυλακή επαρκή-ικανού αριθμού προσωπικού κάθε Υπηρεσίας καθώς και των στελεχών που εκτελούν καθήκοντα διεκπεραίωσης διοικητικής φύσεως αντικείμενου, ώστε να δημιουργηθεί αναγκαία εφεδρεία δύναμης με μορφή επιφυλακής στην κατοικία τους, κατά την κρίση της Διοίκησης. Υπογραμμίζεται ότι, η πλειοψηφία των νησιών αστυνομεύεται από ένα μόνο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό και η εμφάνιση κρούσματος σε κάποιο από αυτά θα θέσει την Υπηρεσία εκτός λειτουργίας και ολόκληρο το νησί χωρίς αστυνόμευση, με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Περιορισμός χορήγησης αδειών στο προσωπικό για διάνυση εκτός νησιού έδρας Υπηρεσίας όπου ανήκουν, κατά τη κρίση της Διοίκησης και όπου είναι απολύτως απαραίτητο. Παράλληλα υποχρέωση αδειούχων που επιστρέφουν στο νησί να απέχουν από τα καθήκοντα τους για εύλογο χρονικό διάστημα ασφαλείας πριν την ανάληψη υπηρεσίας.
 • Μείωση των μετακινούμενων αστυνομικών δυνάμεων με ακτοπλοϊκά μέσα ή αεροπλάνα στις απολύτως ανελαστικές περιπτώσεις.
 • Άμεση ιατρική εξέταση όλων των στελεχών των Υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι φορείς ή όχι του ιού και επανάληψη αυτής ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα κατά τόπους ιατρικά κέντρα.
 • Προμήθεια και χρήση αναγκαίων υλικών – ειδών (μάσκες, γάντια, στολές, καθαριστικά) στις Υπηρεσίες όλων των νησιών.
 • Απολύμανση των Αστυνομικών Καταστημάτων και των χώρων κράτησης αυτών.
 • Αυστηρά μέτρα υγειονομικού ελέγχου στα νησιά που λειτουργούν πύλες εισόδου (λιμάνια – αεροδρόμια) όπου αφικνούνται επισκέπτες από άλλες χώρες.
 • Επιβολή περιορισμού της εξόδου των παράτυπων μεταναστών εκτός των χώρων που διαμένουν (Κέντρα Υποδοχής Ταυτοποίησης και Ανεξάρτητες Δομές Φιλοξενίας)
 • Εφαρμογή όλων των παραπάνω με ανάθεση έκδοσης αποφάσεων στους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές.

 

Είναι αντιληπτό ότι, διανύουμε μια περίοδο που απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία, για να προστατευθούν τόσο τα στελέχη μας όσο και η δημόσια ασφάλεια.

 

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν διαπιστώνουμε καμία πρόβλεψη για τη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

 

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε, πιστεύουμε ότι με σύνεση και εφαρμογή υλοποίησης συγκεκριμένου σχεδιασμού η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να εμπνεύσει ψυχραιμία και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ