Διαγωνισμοί για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών στελεχωμένων και μη αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί προς κάλυψη θέσεων χειριστών στελεχωμένων και μη αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.).

Δείτε τις προκηρύξεις στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνομία